THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
THÔNG BÁO về việc đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell do Sinopharm sản xuất
08/09/2021 09:43:57

Nội dung thông báo:

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN TỨ KỲ

 
   


Số: 61/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị trấn Tứ Kỳ, ngày 07 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell do Sinopharm sản xuất

 
   


Thực hiện Công văn số 2665/BCĐ-PCD ngày 06/9/2021 của BCĐ phòng. chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương, Công văn khẩn số 1235/BCĐ-PGD ngày 06/9/2021 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tứ Kỳ về việc đăng ký đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 Vero cell do Sinopharm sản xuất.

Để thống kê số lượng tiêm vắc-xin Covid-19 Vero cell cho các đối tượng ưu tiên. Ủy ban nhân dân thị trấn Tứ Kỳ thông báo đến toàn thể nhân dân thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên có nhu cầu tiêm phòng vắc-xin Covid-19 Vero cell do Sinopharm sản xuất cụ thể như sau:

- Nhóm ưu tiên số 1: Lái xe, phụ xe tải, xe khách; lái xe taxi, xe dịch vụ.

- Nhóm ưu tiên số 2: Công nhân, người lao động đang làm việc tại các

doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

- Nhóm ưu tiên số 3: Công nhân, người lao động đang làm việc tại các

doanh nghiệp trong cụm công nghiệp và ngoài khu công nghiệp.

- Nhóm ưu tiên số 4: Người dân trên địa bàn đăng ký tiêm chủng vắc xin.

Trực tiếp liên hệ với Tổ Covid cộng đồng các khu dân cư để đăng ký tiêm phòng. Thời gian đăng ký: Từ ngày 07/9/2021 đến hết ngày 09/9/2021.

Độ tuổi đăng ký: Từ 18 tuổi trở lên.

Vậy UBND thị trấn Tứ Kỳ thông báo đến toàn thể nhân dân, các đối tượng trong diện tiêm vắc-xin Covid-19 có nhu cầu tiêm phòng vắc-xin Covid-19 Vero cell do Sinopharm sản xuất nắm được đến liên hệ và đăng ký tiêm phòng đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

-TT Đảng Ủy, TTHĐND;

-Lãnh đạo UBND;

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19;

-Đài truyền thanh thị trấn và các KDC;

-Lưu: BCĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Ngọc Thao

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 1 đã giải quyết:
91.8%
Số hồ sơ xử lý: 45
Trước & đúng hạn: 45
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/01/2022 19:43:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN TỨ KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Ngọc Thao - Chủ tịch UBND

Địa chỉ: Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0974269289 - 0988360196

Email: ngocthaotk@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0