THÔNG BÁO
Thông báo về việc giải tỏa vi phạm xây dựng trên đất công
02/10/2021 03:07:03

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN TỨ KỲ

 
   


Số: 62 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị trấn Tứ Kỳ, ngày 02 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc giải tỏa vi phạm xây dựng trên đất công

Kính thưa toàn thể nhân nhân!

Ngày 15 tháng 09 năm 2021, UBND thị trấn Tứ Kỳ phân công lực lượn, tiến hành kiểm tra và phát hiện một số hộ gia đình, cá nhân tự ý xây tường bao, san lấp cát tại vị trí đất công giáp nghĩa trang nhân dân khu Thượng Điện, An Nhân Tây. Sau khi kiểm tra thực tế, UBND thị trấn đã xác định được 01 hộ gia đình vi phạm và tiến hành làm việc, yêu cầu tháo dỡ, di dời công trình vi phạm.

Vậy UBND thị trấn Tứ Kỳ thông báo để các hộ gia đình, cá nhân nào tự ý xây dựng vi phạm tại vị trí đất trên tự giác tháo dỡ, di dời công trình vi phạm.

Thời gian thực hiện tháo dỡ: đến hết ngày 04 tháng 10 năm 2021. Sau thời gian trên nếu các hộ gia đình, cá nhân không tự giác tháo dỡ, UBND thị trấn Tứ Kỳ sẽ tổ chức tháo dỡ các công trình vi phạm theo quy định của pháp luật.

Vậy UBND thị trấn Tứ Kỳ thông báo./.

Nơi nhận:

-Thường vụ Đảng ủy, TT HĐND;

-Lãnh đạo UBND;

-Đài TT thị trấn và KDC ANT;

-Lưu: VP

T.M UBND THỊ TRẤN TỨ KỲ

Chủ tịch

Đã ký

Nguyễn Ngọc Thao

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 1045
Trước & đúng hạn: 1043
Trễ hạn: 2
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2021 09:40:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN TỨ KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Ngọc Thao - Chủ tịch UBND

Địa chỉ: Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0974269289 - 0988360196

Email: ngocthaotk@gmail.com

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 57
Tháng này: 2,223
Tất cả: 17,509